datagridview validating edit - Dating europeiske kvinner

Den industrielle revolusjonen spredte seg i andre halvdel av 1800-tallet til store deler av Europa.

Grafiske bilder ble trykt med kampen mellom kjønnene som populært tema.

Forfatterne på begge sider kom fra aristokratiet eller det voksende handelsborgerskapet.

Først i 1880-årene begynte de fleste fagforeninger å ta imot kvinnelige medlemmer.

Samtidig, og i tilknytning til dette, oppsto en sosialistisk kvinneorganisering.

Krav om politiske rettigheter kom tidlig i Storbritannia og USA, men ikke før i 1880-90-årene i de fleste andre land.

Da overtok stemmerettskampen som den viktigste agendaen.Krangelen – eller debatten - varte i flere hundre år, til omkring den franske revolusjon (1789-1799).Det ble gitt ut tusenvis av bøker, løpesedler og andre skrifter.(krangel om kvinnene) deltok også skrivende kvinner, men alltid bare som enkeltpersoner.I 1850-årene begynte kvinner i Storbritannia og USA å danne egne, varige organisasjoner.Mens kvinnerettsbevegelsen gikk inn for kvinnenes rettigheter, hadde de sosialistiske kvinnene hele arbeiderklassens frigjøring som mål – både kvinner og menn.

Tags: , ,